สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

หนึ่งในกิจกรรมของ mini English program โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้นำนักเรียนไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ในสถานการณ์จริง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Category: duasripraiwan
Views: 1
Posted On: วันพุธ, 08 มีนาคม 2023 05:02