สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสุทัศน์  สุวรรณโน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ได้มอบหมายให้ 1) นายสงกรานต์  ตะโคดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2) นางสาวสกุณา  รันพิศาล และนางสาวจรัญญา  วะเกิดเป้ง  นำวงดุริยางค์เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 3) นายธราพงษ์  นาโพนงาม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬา 4) นายอนุวัฒน์  สุขพอดี ถ่ายภาพการแข่งขัน และ 5) นายอภิศักดิ์  นามเสาร์ เป็นพิธีกรเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 164276

picture 1 ดาวน์โหลดรูปภาพ