สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุทัศน์ สุวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ นำครู บุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงทานโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์และร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ไปยังวัดท่าเดื่อ 

162494

เป็นประจำของทุก ๆ ปี ในงานบุญมหาชาติ บุญพระเวสสันดร โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ นำครู บุคลากรทางการศึกษา จัดสถานที่ และทำบุญโรงทานโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์น้ำดื่ม และไอศกรีม และร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร ไปยังวัดท่าเดื่อ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในงานนมัสการ พระธาตุเจดีย์ศรีคันไชย ประจำปี 2566 ขอขอบคุณ​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัดสกลนคร​ ที่อนุเคราะห์​น้ำดื่มในการร่วมตั้งโรงทานในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ  picture 1