สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียน MEP (เน้นภาษาอังกฤษ) และ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

164035