สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.เป็นที่อุ่นใจได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมดูแลบุตรหลานของท่าน

 332194091 598673042079300 7645927918911728672 n